نگاهی به تاریخ ایران

نگاهی به تاریخ ایران

دکتر کریم افشار

About this podcast

دکتر کریم افشار با استفاده از متون تاریخی معتبر به تاریخ ایران را به طور اجمالی و با نگاهی تازه بیان می‌کنند
more

Language

Persian

Top CategoriesView all

32 episodes