راهی که آمدیم- تاریخچه مجاهدین خلق ایران

راهی که آمدیم- تاریخچه مجاهدین خلق ایران

Radio Mojahed - رادیو مجاهد

About this podcast

«راهی که آمدیم» مروری بر تاریخچه سازمان مجاهدین خلق ایران می‌باشد. محمد حیاتی از کادرهای اولیه و مسئولین سازمان مجاهدین ما را در این سفر هدایت می‌کند.
در ابتدا وضعیت سیاسی اجتماعی ایران و جهان از جنگ جهانی دوم تا ۱۳۴۴ مورد بحث قرار می‌گیرد تا بدانیم سازمان مجاهدین خلق چرا و در چه شرایط تاریخی تاسیس شد.
در ادامه تولد و استمرار حیات سازمان مجاهدین خلق ایران در نبرد بین دو دیکتاتوری شاه و شیخ مورد بحث قرار می‌گیرد.
more

Language

Persian

Top CategoriesView all

145 episodes