Didgah - دیدگاه

Didgah - دیدگاه

رادیو ایران اینترنشنال - Iran International Radio

About this podcast

دیدگاه ، برنامه‌ تحلیلی رادیو ایران اینترنشنال است که با حضور کارشناسان مختلف به بررسی اخبار و رویدادهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می‌پردازد.
more

Language

Persian

Categories

Top CategoriesView all

1000 episodes