پادکست رادیویی دیدگاه: پیام‌های دو زن از حصر و حبس؛ نامه‌‌های رهنورد و وسمقی  گفتگو با مرتضی کاظمیان

پادکست رادیویی دیدگاه: پیام‌های دو زن از حصر و حبس؛ نامه‌‌های رهنورد و وسمقی گفتگو با مرتضی کاظمیان

رادیو ایران اینترنشنال - Iran International Radio
00:13:16
Link

About this episode

زهرا رهنورد، از رهبران محصور جنبش سبز، و صدیقه وسمقی، اسلام‌پژوه زندانی، در پیام‌هایی بار دیگر به تندی از شرایط حاکم بر ایران انتقاد کرده‌اند.زهرا رهنورد از حصر خانگی، از اقدام‌های ضدبشری دیکتاتوری نوشته، و به سرکوب زنان و صدور حکم اعدام علیه توماج صالحی اعتراض کرده است.صدیقه وسمقی هم در نامه‌ای به مقام‌ها و نهادهای سازمان ملل متحد، از خشونت‌ها و شکنجه‌های تحمیل‌شده به خود، و ستم جمهوری اسلامی به شهروندان به‌ویژه زنان و زندانیان سیاسی گزارش داده، و خواستار واکنش شده است.