پادکست رادیویی دیدگاه: کوچکتر شدن سبد غذایی خانوارها در ایران گفتگو با رضا غیبی

پادکست رادیویی دیدگاه: کوچکتر شدن سبد غذایی خانوارها در ایران گفتگو با رضا غیبی

رادیو ایران اینترنشنال - Iran International Radio
00:12:01
Link

About this episode

مرکز پژوهش‌های مجلس در ایران گزارشی تکان دهنده از کوچک‌تر شدن سبد غذایی خانوار منتشر کرده و نوشته کالری مصرفی مردم به زیر سطح استاندارد جهانی کاهش یافته است.گزارش بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد بیش از نیمی از مردم در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد و میزان مورد نیاز در روز، کالری دریافت کرده‌اند.
این گزارش تاکید دارد کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده و دهک‌های مختلف از تورم، تاثیراتی متفاوت پذیرفته‌اند.
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین از میزان افراد زیر خط فقر گزارش داده و اعلام کرده که در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار داشتند که جمعیتی بالغ بر  ۲۵میلیون و ۴۰۰هزار نفر را شامل می‌شود.در دیدگاه با رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی، همراه می‌شویم تا نگاهی داشته باشیم به این گزارش.