#81 - لزوم شناخت خود قبل از ازدواج

#81 - لزوم شناخت خود قبل از ازدواج

حمیرا غفاری سروشیان
00:52:53
Link

About this episode

طرز تربيت والدين ما ناخواسته آسيب‌ها‌يى رو در ما به‌وجود آورده . آيا ما يه اين آسيب‌ها واقف هستيم و در صدد اصلاحشان برآمده‌ايم يا انتظار داريم زندكى مشترك زناشويى همه‌ی مشكلات شخصى و ضعف‌هاى شخصيتى ما را التئام داذه و جوابگوى كمبودهاى ما باشد