زیستن و رستن

زیستن و رستن

حمیرا غفاری سروشیان

About this podcast

حمیرا غفاری سروشیان از روان‌شناسان با سابقه که در ساکرامنتو کالیفرنیا فعالیت می‌کنند هر هفته نکات بهتر زیستن و آداب بهتر رستن را با شنوندگان رادیو بامداد درمیان می‌گذارند
more

Language

Persian

Top CategoriesView all

99 episodes