#77 - تجربیات احساسی

#77 - تجربیات احساسی

حمیرا غفاری سروشیان
00:44:35
Link

About this episode

تجربه احساسى در انسان نهادينه و طبيعى است و اگر چنان‌چه كسى فاقد قابليت تجربه‌هاى احساسى باشد بيمار است. ولى برخورد و مديريت تجربه‌هاى احساسى مي‌تواند مخرب يا سازنده باشد به‌خصوص تجربه‌ی عصبانیت