#43 - خنده و انواع آن
15 September 2021

#43 - خنده و انواع آن

دکتر سعیده ملک‌افضلی و دکتر شهرام اردلان

گاهی به خنده به عنوان علم تحقیق شده توسط اساتید متخصص که در این زمینه تحقیقات وسیعی انجام داده‌اند. این برنامه در مورد تحقیقات خانم دکتر (سوفی اسکات) و مصاحبه او با است. ایشان نتیجه تحقیقات‌شان این‌ است که خنده مفاهیم مختلفی دارد و مغز ما در تشخیص نوع خنده متفاوت عمل می‌کند. موارد متفاوت خنده در مورد موضوعات مهم سیاسی و یا اجتماعی و همچنین طبقاتی مورد تحقیق ایشان و روان‌شاسان دیگر قرار گرفته که هریک قابل ملاحظه است