گفت‌وگوهای روان‌شناسی

گفت‌وگوهای روان‌شناسی

دکتر سعیده ملک‌افضلی

About this podcast

در برنامه گفت و گوهای روانشناسی دکتر ملک‌افضلی هر هفته درباره‌ی یک از مفاهیم و مشکلات روان‌شناختی صحبت می‌کنند و راه‌کارهایی ارئه می‌دهند
more

Language

Persian

Top CategoriesView all

71 episodes