Radio Shemshova
Radio Shemshova

Fsh. SHEMSHOVË i takon komunës së Jegunovcit me 7 km largësi. Ky fshat numëron gjithsejtë mbi 300 shtëpi me shqiptarë, 20 me maqedon dhe 1 turke. Ky fshat gjithsej ka mbi 2.500 banorë.

Në historiografi ky fshat (SHEMSHOVA) përmendet prej vitit 1455, kur sipas të dhënave turko-osmane ka pasur 36 familje. Pozita gjeografike që shtrihet në rrafshin e Pollogut, e ka bërë që gjithmonë të luftojë për t’iu përballuar hordhive të ndryshme gjatë shekujve.

Sipas dy organizimeve territoriale të fundit 1996 dhe 2004 Shemshova si vendbanim i takon Komunës së Jegunovcit me 7 km largësi. Komunë kjo sipas ndarjes së 1996 kishte 29 % shqiptarë, kurse me atë të 2004 ka 44 %shqiptarë. Prej vitit 1945-1951 ka qenë qendër komunale, e cila shtrihej prej Radushe e deri në Trebosh. Tani me ndarjen territoriale të vitit 1996 dhe 2004, edhe pse fshat më i banuar (mbi 2500 banorë) dhe vendbanim që paraqet qendër për të gjitha fshatrat i merret e drejta që të bëhet seli e komunës vetëm pse është me popullsi shqiptare.

Familjet më të mëdha rrjedhin nga Lakushët, Topojanët, Trakalaçët, Luarasit, Muhaxherët. Numëron mbi 300 shtëpi me shqiptarë, 20 me maqedonas dhe 1 turke.

Në lindje në një largësi prej 2 km ka brigjet e lumit Vardar, në perëndim kufizohet me fshatin Zhillçë, në jugperëndim me f. Ozurmishtë dhe në verilindje me fshatin Prelubishtë. Shemshova ka mbi 2.500 banorë ose ¼ e banorëve të komunës ekzistuese.

Shemshova ka Zyrën e vendit (gjendjes civile) dhe postën e fshatit (te cilat i mbulojnë pesë fshatra).

Support Your Broadcaster

As you know, we are an independent broadcast station. For us, It has always been hard to maintain our broadcast without your support.


To support us, please click to the donate button and then choose the app you’ll donate with. Thank you very much!

Donate with PayPal

Radio Shemshova

Radio Shemshova

Visit our website to get notified latest news and updates.

Visit our website

Announcements

Reklama

na kontaktoni 0038971456608

September 18, 2022

Sponzoret

na kontaktoni 0038971456608

September 18, 2022