Radio Betania
Radio Betania

Psalmul 105:1

"Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui! Faceţi cunoscut printre popoare isprăvile Lui!"

Domnul să vă binecuvânteze!