Peace Fm Radio
Peace Fm Radio

Radio inayongozwa katika misingi ya Kipentekoste inayoamini ubatizo wa maji mengi, wokovu kwa wanadamu kupitia Yesu Kristo na ujazo wa Roho Mtakatifu.

Follow us

Let’s follow our station on social media!

Follow on FacebookFollow on InstagramFollow on Youtube