உழவர் மக்கள்  ரேடியோ.
உழவர் மக்கள்  ரேடியோ.
என் இனிய தமிழ் சொந்தங்களுக்கு ஒரு புதிய உதயம் நாகலாபுரம் எப்எம் ரேடியோ ஆதரவு தருமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் புதிய பழைய திரைப்பட பாடல்கள் மற்றும் தேவைக்கு ஏற்ப விளம்பரங்கள் ஒளிபரப்பு செய்யப்படும்