Fiami Radio
Fiami Radio

Mitory ny Filazantsara sy Manomana Vahoaka ho amin'ny Fanjakan'Andriamanitra ny Fiangonan'Andriamanitra Miray.

Radio podcast: https://anchor.fm/fiangonan-andriamanitra-m

FIAMI

FIAMI

Visit our website to get notified latest news and updates.

Visit our website

Follow us

Let’s follow our station on social media!

Follow on FacebookFollow on Youtube

Announcements

Iza ary Inona Andriamanitra?

Azonao henoina ato ny momba izany: Iza ary Inona Andriamanitra? https://anchor.fm/fiangonan-andriamanitra-m/episodes/Iza-ary-Inona-Andriamanitra-e277srp

July 22, 2023

Fiangonan'Andriamanitra Miray na Église de Dieu Unie

Ny Fiangonan'Andriamanitra Miray - United Church of God - dia Fikambanana Iraisam-pirenena niforona tamin'ny taona 1995. Ny iraka tanterahan'ny Fiangonan'Andriamanitra Miray dia ny hitory amin'izao tontolo izao ny Filazantsaran'i Jesosy Kristy --ny vaovao mahafaly ny amin'ny Fanjakan'Andriamanitra ho avy-- ary hanomana olona ho amin'izany Fanjakana izany. Ity hafatra ity dia manome fanantenana lehibe ho an'ny zanak'olombelona rehetra, mampahafantatra azy ny tanjom-pisiany, izany hoe, ny antony nahaterahantsika sy ny nahatongavantsika eto an-tany, ary ny momba ny tontolo mahafinaritra rahampitso. Ny Fiangonan'Andriamanitra Miray eto Madagasikara dia mpikambana ao amin'ny United Church of God na Église de Dieu Unie. Ny Fiangonana dia mino sy mankatò ary mitandrina ny Tenin'Andriamanitra, ary mandeha araka ny planina nataon'i Jehovah Andriamanitra ho an'ny olony. Manana foto-pinoana ijoroany ny fiangonana, ary voarakitra an-tsoratra eto ny andinindininy milaza izany. Ny fanazavana fanampiny mirakitra ny iraka tanterahan'ny Fiangonana dia azonao fantarina ato. Raha maniry hanaraka ny fianarana amin'ny fiteny Frantsay dia tsidiho ny www.pourlavenir.org na ny www.edu-france.fr

October 25, 2022

Podcast radio

Efa azonao atao ny manaraka ny manaraka ny fianarana sy fandinihana Baiboly ao amin'ny Anchor FM. Fiangonan'Andriamanitra Miray.

September 20, 2022