RETROFOLLIES-Radio-Tele
RETROFOLLIES-Radio-Tele
There are several local radio stations in Haiti and in the diaspora, with many mixes of native sounds with foreign sounds and pop - but presenters, tend to talk and play many ads for cheap commercials or common news . if you speak Haitian, French, Spanish, Retrofrrollies-FM-TV is a wordless celebration: ragga Konpa, bolero, troubadours, living artists and the dead, such as Nemours Jn Baptiste, Webert Sicot Dupervil Latino, Skah Shah, Dp, Tvice, Harmonics, Gabel, Emelyne, Farah, Ti Manno etc. etc. You are listening to us everywhere without borders. With RETROFOLLIES Music listening gets easier and better.
LET THE MUSIC BE YOUR GUIDE YOU

Gen plizyè estasyon radyo lokal nan Ayiti ak nan dyaspora, ak anpil melanj son natif natal ak son etranje yo ak pòp - men prezantatè, yo gen tandans pale anpil anpil anons pou reklam bon mache yo. si ou pale lang Ayisyen, men Retrofrrollies-Fm-TV se yon , selebrasyon yon festivite san anpil pawol wap koute: konpa ragga, bolero, twoubadou, atis k ap viv ak sak mouri, tankou Nemours Jn Baptiste, Webert Sicot Dupervil Latino, Skah Shah, Dp, Tvice, Harmonics, Gabel, Emelyne, Farah, Ti Manno etc. etc . Wap koute nou tou patou nou san fwontyè. Avèk estasyon Retrofollies koute Mizik nou vin pi fasil ak pi bon.
KITE MIZIK LA GIDE OU

Support Your Broadcaster

As you know, we are an independent broadcast station. For us, It has always been hard to maintain our broadcast without your support. To support us, please click to the donate button and then choose the app you’ll donate with. Thank you very much!

Donate with PayPalDonate with Cash App

Follow us

Let’s follow our station on social media!

Follow on Facebook

Announcements

Please Donate

Please donate- Si w vle ede bay yon ti kontribisyon- Faites un don en especes

September 3, 2021

Help- Aidez nous- Ede nou Gwandi

Ede nou gwandi- Contribuer sur PayPal-Stripe-Cash App $clarbeh1

September 2, 2021