Hoe bedreig die voorgestelde wetswysiging moedertaalonderrig?

Hoe bedreig die voorgestelde wetswysiging moedertaalonderrig?

Minette Snyman
00:10:48
Link

About this episode

In dié episode van #KennersPraat, word die tema oor die bedreiging van moedertaalonderrig in Suid-Afrikaanse skole bespreek. Prof. Gawie du Toit, dekaan van die Fakulteit Opvoedkunde, gee meer insig oor wat die impak sal wees van die voorgestelde wysiging aan ons skolewet.