Fiangonan'Andriamanitra Miray

Fiangonan'Andriamanitra Miray

Fiami

About this podcast

Ny Fiangonan'Andriamanitra Miray dia mpikambana amin'ny United Church of God, Fikambanana Iraisam-pirenena, Vondrom-paritra Afrika Atsinanana. Mitory ny Filazantsara ary manomana vahoaka ho amin'ny Fanjakan' Andriamanitra. Tranokala:
https://fiamiray.blogspot.com/
more

Language

Malagasy

Top CategoriesView all

101 episodes