Miomana ho amin'ny fampakaram-badin'ny Zanak’ondry

Miomana ho amin'ny fampakaram-badin'ny Zanak’ondry

Fiami
03:53:57
Link

About this episode

Nahoana isika no tokony hiomana ho amin'ny fampakaram-badin'ny Zanak’ondry? Inona no programan'Andriamanitra raha namorona ny olombelona Izy? Ahoana no hahatonga antsika ho zanak’Andriamanitra?