Inona no antom-pisian'ny Fiangonan'Andriamanitra?

Inona no antom-pisian'ny Fiangonan'Andriamanitra?

Fiami
00:24:23
Link

About this episode

Tamin’ny andro Pentekosta no niorenan'ny Fiangonana Kristiana voalohany (Asan’ny Apostoly 2). An'arivony maro no natao batisa tamin’ny anaran’i Jesosy tamin'io andro io. Inona no antom-pisian'ny Fiangonan'Andriamanitra? Azonao henoina ato ny momba izany.