Your browser doesn't support HTML5 audio
Your browser doesn't support HTML5 audio
Umsingafm
Ojobe
Amageza Amahle
Share on Social Media

Facebook Twitter

About the station

umsinga Fm A radio Station for the Community of Msinga. We a rural based station that plays a variety of Music. We speak 100% IsiZulu. We pride ourselves as the FIRST radio station for our people. We are a radio station for everyone. Umsinga FM #Sehlukile (We Are Unique) Umsinga FM Isiteshi somsakazo esisakazela abantu baseMsinga. Sisemakhaya ngqo. Sidlala Umculo ohlukahlukene. Siyaziqhenya ngokuba wumsakazo wokuqala waseMsinga. Siwumsakazo wawowonke umuntu. Umsinga FM #Sehlukile

Umsingafm
Umsingafm Ojobe
Amageza Amahle

Similar Stations