Your browser doesn't support HTML5 audio
Your browser doesn't support HTML5 audio
Teatroterapia Lubelska
Share on Social Media

Facebook Twitter

About the station

Fundacja "Teatroterapia Lubelska" jest Organizacją Pożytku Publicznego. W teatroterapii realizowana jest określona idea zawarta w manifeście teatralnym ludzi upośledzonych umysłowo tu pracujących: mamy prawo do tworzenia i uczestniczenia w kulturze i sztuce teatru, oraz do pełnowartościowego miejsca w życiu naszego miasta i naszego kraju oraz całego świata przez uznanie, iż tak samo czujemy, jak wszyscy normalni ludzie.

Follow us

Let’s follow our station on social media!

Teatroterapia Lubelska
Teatroterapia Lubelska

Similar Stations