Ina Dalili 13-1-2022
13 January 2022

Ina Dalili 13-1-2022

Muhammd Iskeel Abdullahi

Shirin Da Ake Tattaunawa A Kan Al Amurran Yau Da Kallum Da Siyasar Nijeriya Tare Da Bakin Da Aka Gayyata