பழனியில் சித்தான புதிதில் நடந்தது
16 May 2021

பழனியில் சித்தான புதிதில் நடந்தது

Omeswara

ஆரம்பத்தில் யாம் சித்தான புதிதில் நடந்த அற்புத நிகழ்ச்சிகள் – ஞானகுரு

அபுபக்கர் என்ற மந்திரவாதிக்கு உணர்த்திய உண்மை நிலைகள் – குடும்பத்தில் வறுமையாக இருக்கும் போது நான் செய்த செயல் - ஞானகுரு