W\'ap soti tou nef nan problem ou ye a | Pastuer Caleb Barthelus

W\'ap soti tou nef nan problem ou ye a | Pastuer Caleb Barthelus

00:57:16