#29 - عوامل ایجاد درد در سگ‌ها و راه‌های نگه‌داری از مرغ عشق

#29 - عوامل ایجاد درد در سگ‌ها و راه‌های نگه‌داری از مرغ عشق

مهناز دوستی
00:59:20
Link

About this episode

عوامل ایجاد درد در سگ‌ها
چگونه به سگی که درد داره کمک کنیم و روش درمان
روش حرف گوش کردن مرغ عشق
روش ارزن خور کردن مرغ عشق
روش باز کردن چشم جوجه ی مرغ عشق