#74 - حضرت سلیمان و دادخواهی پشه

#74 - حضرت سلیمان و دادخواهی پشه

فخری قمیشی
00:29:45
Link

About this episode

پشه آمد از حدیقه وز گیاه
***
وز سلیمان گشت پشه دادخواه
|
کای سلیمان معدلت می‌گستری
***
بر شیاطین و آدمی‌زاد و پری
|
مرغ و ماهی در پناه عدل تست
***
کیست آن گم‌گشته کش فضلت نجست
|
داد ده ما را که بس زاریم ما
***
بی‌نصیب از باغ و گلزاریم ما
|
مشکلات هر ضعیفی از تو حل
***
پشه باشد در ضعیفی خود مثل
|
شهره ما در ضعف و اشکسته‌پری
***
شهره تو در لطف و مسکین‌پروری
|
ای تو در اطباق قدرت منتهی
***
منتهی ما در کمی و بی‌رهی
***
این برنامه‌ای است از رادیو بامداد
تمامی قسمت‌های این مجموعه را می‌توانید در وبسایت رادیو بامداد بشنوید
www.RadioBamdad.com