503 ครองตน คน งาน
21 August 2020

503 ครองตน คน งาน

หมอเขียว

503 เพลง ครองตนคนงาน

คำร้อง/ทำนอง

ดนตรี         

ขับร้อง


Intro Dm / Dm / C Am Dm / C Am Dm

 Dm            

*ครองตนให้ดีต้องมีศีลห้า x2            อบายมุขเลิกราหน้าตาผ่องใส x2

                   Gm                  C    Am   Dm

ครองตนให้ดีต้องมีน้ำใจ x2        ยิ้มแย้มแจ่มใสให้กับทุกคน x2

                       Dm

ครองงานให้ดีมีความรับผิดชอบ x2     เคารพกฎกรอบรอบคอบฝึกฝน x2

                  Gm               C    Am   Dm

บกพร่องอะไรแก้ไขที่ตน x2       หลักพัฒนาคนฝึกฝนตนเอง x2


solo Dm / Dm / C Am Dm / C Am Dm

 ซ้ำ *