402 มันอยู่ที่ใจ
22 August 2020

402 มันอยู่ที่ใจ

หมอเขียว

402 เพลง มันอยู่ที่ใจ


คำร้อง/ทำนอง

ดนตรี      

ขับร้อง

Intro Dm

*มันอยู่ที่ใจ มันอยู่ที่ใจ มันอยู่ที่ใจ ละ มันอยู่ที่ใจ

มันอยู่ที่ใจ มันอยู่ที่ใจ มันอยู่ที่ใจ ละ มันอยู่ที่ใจ

**จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว มโนปลุกท่าน ค้ามาทำมา มโนเศรษฐา มโนมายา

จิตวิญญาณเป็นประธานของสื่งทั้งปวง เหนือฟ้า ยังมีฟ้า เหนือคนย่อมมีใจ

พฤติกรรมคนเช่นไรสรุปได้ใจบงการ

ใจดีจะยิ้มง่าย ใจร้ายจะทารุณ ใจบุญจะเสียสละ ใจลดละจะเบิกบาน

ใจแข็งจะอดทน ใจทนจะอดได้ ใจง่ายไปตามเขา

ซ้ำ *

solo

ซ้ำ ** / *