406 ลำเพลินโสสู้
22 August 2020

406 ลำเพลินโสสู้

หมอเขียว

406 เพลง ลำเพลินโสสู้


คำร้อง 

ดนตรี        

ทำนอง/ขับร้อง  ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

Am (solo แคน)

โสสิมัง ฮูข้าวให้เป็นเดิ่น ถึงหมากจ่กสิเหี้ยนแสนด้าน ก็ส่างมัน ก็ส่างมัน เอิ้ง เอิ้ง เอิ้ง เอย ละนา

โอ้ย เนาะนาย ฟังเด้อท่าน เด่อท่านประชาไทยจงทัน มื้อนี้เฮาบ่ย่านเมื่องบ้านเปลี่ยนไป

ฮวมกันได่ กันได่ ส่ำบ้านใหม่เมืองงาม เฮาสินำทำตามพ่อหลวงเฮานั้น

เอ้า มาฝั่น มาฝั่นหัวใจให้เป็นหนึ่ง บ่หวังพี่งเพิ่นนั้นเมื่องบ้านอื่นใด

ฮวมกันได่ กันได่ มันยิ่งใหญ่เหลือหลาย แม่นทลายภูเขาเหล่าลงเพมาง

ฮวมกันส่าง กันส่าง ผสานใจให้เป็นแก่น ส่วนคนแล่นพุ่นพี่ พี่ให้ส่อยกัน

ถึงสิหมั่น สิหมั่น ใจใส่ในงาน รัฐบาลเพิ้นพวมห่วงใยเมืองบ้าน

ประสานเข้า สานเข้ารวมพลังเป็นหมู่ สู้ตะลุยก่อตั้งสละให้ส่วนรวม

ฮ่วมเกิดแล่ว เกิดแล่วปลุกพลังยิ่งใหญ่ ไผสิมาต่อต้าน ผสานไว้บ่วาง

โสสิมัง สิมัง ฮูข้าวให้เป็นเดิ่น แม่นหมากจ่กสิเหี้ยนแสนด้านก็ส่างมัน

เป็นจังสั้น จังสั้นดีบ่เนาะนาย คือจุดหมายแน่นอน ใส่การและงานเจ่า ใส่การและงานเจ่า

solo Am

*ได้ทีมงานดี ได้ทีมงานดี ล้วนเป็นที่ชื่นชมไม่เบา

แม้งานจะหนักก็เอา หัวใจของเราแสนเบาสบาย

เปิดโลกสดใส ในแดนคนดี เส้นทางสายนี้ ขอปีเอาบุญ

เอาคุณธรรมสร้าง มาเป็นหนทางเฮาได้เที่ยวท่อง

สายรุ้งทองทอแสงอยู่ฟ้า ฝันถ่าอยู่สุยาม

ยามทุกข์ทนเราทุกคนหันหน้ากัน มีทุกข์ร่วมต้านผ่าฟัน

มีสุขร่วมกันจึงได้เริงรื่น สดชื่นแจ่มใสหัวใจสัมพันธ์

ฮวมกันสร้าง พอเป็นแนวทางให้ลูกหลานเบิ่ง

เป็นที่พึ่งลูกหลานเบิ่งไว้ ยังสิได้โตอย่างดีๆ

นั้นดอกละนาซุ่มเฮานิเอย อย่าได้ละเลยกันเด้อเจ้า

(เอ้า พิณแคนหย่าวเบิ่งดู)

solo Am

 

ซ้ำ*

solo Am