خودشکوفایی

خودشکوفایی

Radio Bamdad
68 episodes

About

دکتر هومن سپنتامهر هر روز صبح در رادیو بامداد یکی از مفاهیم روان‌شناسی را به طور خلاصه توضیح می‌دهند
more

Language

Persian

Top CategoriesView all

28 January 2021

بایپولار یا دوقطبی - بخش دوم

دکترهومن سپندامهر
ناهنجاری دوقطبی یا بایپولار، که به افسردگی همراه با شیدایی و سرخوشی نیز شناخته می‌شود، بیماری است که در اون فرد دو خلق خوی کاملاً متفاوت، یکی مثبت و سرخوش و پر انرژی، و دیگری افسرده و بی‌حوصله را در بازه‌های زمانی متفاوت تجربه می‌کنه
27 January 2021

بایپولار یا دوقطبی - بخش اول

دکترهومن سپندامهر
ناهنجاری دوقطبی یا بایپولار، که به افسردگی همراه با شیدایی و سرخوشی نیز شناخته می‌شود، بیماری است که در اون فرد دو خلق خوی کاملاً متفاوت، یکی مثبت و سرخوش و پر انرژی، و دیگری افسرده و بی‌حوصله را در بازه‌های زمانی متفاوت تجربه می‌کنه