Li Labib Nan 1 An

Li Labib Nan 1 An

Storly Michel

About this show

Pastè Storly Michel prezantè Bib la an Ayisyen sou Radyo Tele 4VEH ak pèmisyon Sosyete Biblik Ayisyèn ap envite w fè yon lèkti konplè Bib la an Kreyòl Aysisyen soti Jenèz rive nan Apokalips nan 1 an ou 365 jou.
Ke w se yon gwo teolojyen ou yon senp kirye, yon filozofòf ou yon moun ki pa konn li ak ekri, w ap gen posiblite li tout 66 liv yo ki gen nan Bib la san wete san mete, egzakteman jan yo tradwi nan vèsyon Bib la an Anyisyen an.
more

Top CategoriesView all