Your browser doesn't support HTML5 audio
Your browser doesn't support HTML5 audio
RETROFOLLIES-FM
Bagaille la Dominen
Volo Volo
Share on Social Media

Facebook Twitter

About the station

There are several local radio stations in Haiti and in the diaspora, with many mixes of native sounds with foreign sounds and pop - but presenters, tend to talk and play many ads for cheap commercials or common news . if you speak Haitian, French, Spanish, Retrofrrollies-FM-TV is a wordless celebration: ragga Konpa, bolero, troubadours, living artists and the dead, such as Nemours Jn Baptiste, Webert Sicot Dupervil Latino, Skah Shah, Dp, Tvice, Harmonics, Gabel, Emelyne, Farah, Ti Manno etc. etc. You are listening to us everywhere without borders. With RETROFOLLIES Music listening gets easier and better. LET THE MUSIC BE YOUR GUIDE YOU Gen plizyè estasyon radyo lokal nan Ayiti ak nan dyaspora, ak anpil melanj son natif natal ak son etranje yo ak pòp - men prezantatè, yo gen tandans pale anpil anpil anons pou reklam bon mache yo. si ou pale lang Ayisyen, men Retrofrrollies-Fm-TV se yon , selebrasyon yon festivite san anpil pawol wap koute: konpa ragga, bolero, twoubadou, atis k ap viv ak sak mouri, tankou Nemours Jn Baptiste, Webert Sicot Dupervil Latino, Skah Shah, Dp, Tvice, Harmonics, Gabel, Emelyne, Farah, Ti Manno etc. etc . Wap koute nou tou patou nou san fwontyè. Avèk estasyon Retrofollies koute Mizik nou vin pi fasil ak pi bon. KITE MIZIK LA GIDE OU

RETROFOLLIES-FM
RETROFOLLIES-FM Bagaille la Dominen
Volo Volo

Similar Stations