soumoun radio

satisfied the haitian community making them enjoy our music and news.

Soumoun radio

Soumoun radio

Visit our website to get notified latest news and updates.

Visit our website

Follow us

Let’s follow our station on social media!

Follow on FacebookFollow on TwitterFollow on Instagram