sabtu kelabu
sabtu kelabu

untuk apa bahagia jika tak merasakan kesedihan?