Rocker Radio Tamil 2K
Rocker Radio Tamil 2K

2000 க்கு பிறகு வந்த தமிழ்த் திரைப்பட மெல்லிசையும் துள்ளி சையும் உங்களை மகிழ்விக்க 24 மணி நேரமும் ஒலிக்கும் ரேடியோ தமிழ் 2K.