Restore Nanm
Restore Nanm

Lè-m Te Nan gro problem, Moin Te Jwenn Lot Moun Ede-m Nan Priyè, Se Sak Fè Moin Mete Radyo Sa-a Pou-m Ka Ede Lot Moun Nan Lemond Antye Ki Jwenn Yo Nan Yon Moman Difisil Pou Priye. Radyo Sa-a Ka Pèmèt Moin Jewnn Kontak Ak Lot Moun Pou-m Ka Priye Pou Lot Moun Tou. Menm Jan La vi-m Chanje Pa La Priyè Bondye Ka Chanje La Vi Lot Moun Tou Pa La Priyè. Radyo Sa-a Ofri-w Priyè, Adorasyon, Temwanyaj Ak Tikonsey Nan Tout Fason Nan La vi.

Follow us

Let’s follow our station on social media!