Radio Sheli
Radio Sheli

ל"רדיו שלי" האינטרנטי המשודר דרך רשת האינטרנט ישנם יתרונות בולטים

אנו חיים וכיום בעידן של רשתות חברתיות המאפשרים למשתמשים לקחת חלק אקטיבי ופעיל ברשת האינטרנט אשר הפכה להיות חלק בלתי נפרד מחיינו. היא משרתת את האדם מבחינה אישית, תרבותית, מקצועית, לימודית, אקדמית, צרכנית, ועוד.
!!יתרונות הרדיו האינטרנטי על פני הרדיו הרשמי/מקורי
"רדיו שלי" הרדיו שלנו האינטרנטי אינו מוגבל גיאוגרפית, מתל אביב לכל הארץ עד סוף העולם דרך אמריקה וחובק עולם . גם טווח השידור לא רלוונטי כאן, כאשר פוטנציאל הרדיו האינטרנטי רחב כרוחב התקשורת (הווירטואלי) עצמו.
בהשוואה לכל תחנות הרדיו המקורי, "רדיו שלי" האינטרנטי לא מוגבל לתחום של האזנה בלבד, ושידור יכול להתלוות בתמונות, טקסט, קישורים , פייסבוק ועוד . היתרונות הללו מאפשרים למאזינים להיות שותפים פעילים בשידור חי ע"י תגובות, הצעות , הערות ותחושת שייכות.
שידורי "רדיו שלי" מציעים בעיקר את מה שקהל המאזינים אוהב לשמוע, את המיינסטרים וזאת על מנת לתפוס את פלח המאזינים הגדול ביותר שניתן להשיג, כדי להשיג את רייטינג גדול ביותר בשביל הפרסומות. כתוצאה, מכך סגנונות של מוסיקה רבים נדחקים לפינה ואינם מושמעים כלל"רדיו שלי" האינטרנטי מציע מגוון רחב של סגנונות מוסיקליים . מתמקדים בסגנונות הספציפיים של המאזינים (ולא על חשבון הפרסום שיווק ועוד

Radio Sheli

Radio Sheli

Visit our website to get notified latest news and updates.

Visit our website

Follow us

Let’s follow our station on social media!

Follow on FacebookFollow on TwitterFollow on Instagram