វិទ្យុសំឡេងព្រះធម៌FM102.70MHz វត្តថាន់រាជធានីភ្នំពេញ
វិទ្យុសំឡេងព្រះធម៌FM102.70MHz វត្តថាន់រាជធានីភ្នំពេញ

វត្តមណីរតនារាម ស្ថិតនៅភូមិថ្នល់បំបែក សង្កាត់រលាប ក្រុង និងខេត្តពោធិ៍សាត់ ។ FM 102.70Mhz Radio Voice of Dhamma FM 102.70 Mhz broadcasting 24h from Wat NounManiram called Wat Than located in Sankat Tonle basac Khan Chomkamon, Phnom Penh Cambodia, Owned by: Ven. Mun Say and Program Manager by Ven. Hun Pich. Tel:010606771 Radio Voice of Dhamma was created to broadcasting to the internet by 5000-years.org (Mr. Srong Channa) May peaceful remains around the world. Regards,

Follow us

Let’s follow our station on social media!

Follow on Facebook