Radio Boem

Radio Boem je online radio iz Negotina, Srbije. Nastali smo februra 2021. godine. Cilj nam je da dobrom muzikom i programom naših novinara, kao i informativnim programom dođemo do što većeg broja slušalaca.