RADIO SIMORGH Original Persian Music
RADIO SIMORGH Original Persian Music
رادیو سیمرغ
یک رادیویه آنلاین است با 4 ایستگاه که با پخش برنامه های مختلف و موسیقی سعی دارد اوقات خوشی را برای مخاطبین خود به ویژه معلولین فراهم آوَرَد. مجموعه ایستگاه های این رادیو با همکاری جمعی از معلولین کم بینا نابینا و جسمی حرکتی اداره می شود
ایستگاه موسیقی اصیل ایرانی
 این ایستگاه ویژه موسیقی اصیل ایرانی در نظر گرفته شده به این امید که سهمی هرچند کوچک در حفظ و اشاعه موسیقی اصیل ایرانی داشته باشد چرا که همواره این موسیقی توسط حاکمان مختلف طی سالیان سال مورد بی لطفی افراد نالایق و بی سواد قرار گرفته تا جایی که هیچگاه این سبک از موسیقی فضای مناسب و ویترینی نداشت تا برای ارائه به جامعه توسط افراد سرشناس و دارای سواد موسیقی بالا و برجسته قرار بگیرد .