RADIO LEVANJIL
RADIO LEVANJIL

Silvouplè si ou poko / tande Radio levanjil sa, nap mandew tanpri pa bliye fè sa. Ede nou simaye pawòl Bondye a nan lemond antye, pataje Radio levanjil sa avèk fanmi w e zanmi ou. Genyen anpil bel temwayaj ki pral vini sou Radio levanjil sa. Tout Glwa pou Senyè a. Ke Bondye beniw, ke lion de juda atake enmiw yo pou ou.tel 849 885 75 26 gmail radiolevanjil7685@gmail.com

Follow us

Let’s follow our station on social media!

Follow on Facebook