RADIO FATIMA LAPRIYE

RADIO FATIMA LAPRIYE SE YON RADIO ESTASYON KATOLIK PE JULES CAMPION KREYE POU EDE NOU LAPRIYE. LI EMET SAN RETE LAJOUNEN KOU LANWIT (24/7). RADIO FATIMA LAPRIYE OFRI NOU TOUT KALITE LAPRIYE : ADORASYON, WOZE, CHAPLE DIVEN MIZERIKOD, LITANI, SOM, ANJELIS, LWANJ MARYAL,CHEMEN LAKWA, PRIYE GERIZON AK LIBERASYON, ETC...