RADIO FATIMA LABIB

RADIO FATIMA LABIB SE YON ESTASYON RADIO KATOLIK PE JULES CAMPION KREYE POU NOU KOUTE PAWOL BONDYE A NAN LABIB LAJOUNEN KOU LANWIT SAN RETE.