RADIO FATIMA CBNDF

RADIO FATIMA CBNDF SE YON ESTASYON RADIO KATOLIK PE JULES CAMPION KREYE POU W KOUTE TOUT EMISYON SANT BIBLIK FATIMA (CBNDF) YO. LI EMET SAN RETE LAJOUNEN KOU LANWIT.