شبکه جهانی رادیو دریا Radio Darya
شبکه جهانی رادیو دریا Radio Darya

شبکه جهانی‌ رادیو دریا مستقل است و به هیچ حزب و گروه سیاسی وابستگی ندارد

پرویز احسانی

Daryaradio.net ( website )

App zeno FM ( iphone & android )

HD بطریقه دالبی استریوفونیک

Tel : 0049.177.7128590

Radio Darya

Radio Darya

Visit our website to get notified latest news and updates.

Visit our website

Follow us

Let’s follow our station on social media!

Follow on FacebookFollow on TwitterFollow on Instagram

Announcements

Daryaradio.net

برای بلندتر شدن صدا یک ولوم کشویی دست راست پائین این صفحه وجود دارد آنرا به طرف راست تا آخر بکشید

October 18, 2022

App zeno FM

در جستجو بزنید رادیو دریا بعد رو لایو استریم اون مثلث کوچک کلیک کنید صدای رادیو شنیده میشود

October 18, 2022

Daryaradio.net

هر شب ساعت ۱۹ بوقت آلمان با پرویز احسانی بطور زنده

October 17, 2022