Radio Ayiti Leve

Radio Ayiti Leve

Radio Ayiti Leve is the one and only Haitian media whose programs are exclusively devoted to the promotion and defense of the interests of workers and the underprivileged of 1803. It is present on several online media platforms and projects a presence in the audiovisual sector.

Thanks to its mobile studios, Radio Ayiti Leve broadcasts from several points around the world. To be informed of all the news of the world and Haiti, stay tuned to Radio Ayiti Leve.

******Radio Ayiti Leve******

Radyo Ayiti Leve se sèl medya Ayisyen ki gen pwogram li konsakre sèlman pou fè pwomosyon ak defann enterè travayè ak gwo zòtèy ki te bay viktwa 1803 an. Li prezan sou plizyè platfòm medya sou Entènèt e li wè tèt li nan pa twò lontan nan sektè televisyon an.

Gras ak estidyo mobil li yo ki simaye nan lemond antye, Radyo Ayiti Leve kanpe an bwa piwo nan mitan medya yo sou latè beni. Rete konekte ak Radyo Ayiti Leve pou ka toujou genyen bon jan enfomasyon byen balans sou tout sa kap pase nan lemonn ak an Ayiti.

  **********************************

Radio Ayiti Leve est le seul et unique média haïtien dont les émissions sont exclusivement consacrées à la promotion et la défense des intérêts des travailleurs et des déshérités de 1803. Elle est présente sur plusieurs plateformes de médias en ligne et se projette une présence dans l’audiovisuelle.

Grâce à ses studios mobiles, Radio Ayiti Leve émet depuis plusieurs points du globe. Pour être informer de toute l’actualité du monde et d’Haïti, restez branché Radio Ayiti Leve.

**********************************

Radio Ayiti Leve: Yon Eksperyans Tou Nef Nan Batay Mas Ouvrye Ak Peyizan Ayisyen Yo.

Radio Ayiti Leve

Visit our website to get notified latest news and updates.

Visit our website

Follow us

Let’s follow our station on social media!

Follow on FacebookFollow on TwitterFollow on Instagram