Malaiyahan FM

மலையகன் FM மலையகன் ஊடக வலையமைப்பு "சமூகப்பற்றை_வளர்த்திடுவோம். சாதனைகள்படைத்திடுவோம்." அனுசரணை- "மாற்றத்திற்காகவும் பொறுப்பான வளர்ச்சிக்காகவும் எழுச்சி பெறும் மலையகம்." இலங்கை மலையக மன்றம்

Follow us

Let’s follow our station on social media!

Follow on Facebook