IROIDUNNU RADIO
IROIDUNNU RADIO

IROIDUNNU RADIO is an online radio operating from the city of Lagos, we broadcast primarily in Yoruba language. Our mission is to exhibit the beauty of Yoruba language and cultures through our broadcast content.

Support Your Broadcaster

As you know, we are an independent broadcast station. For us, It has always been hard to maintain our broadcast without your support.


To support us, please click to the donate button and then choose the app you’ll donate with. Thank you very much!

Donate with PayPal

IROIDUNNU RADIO

IROIDUNNU RADIO

Visit our website to get notified latest news and updates.

Visit our website

Follow us

Let’s follow our station on social media!

Follow on FacebookFollow on TwitterFollow on InstagramFollow on Youtube

Announcements

OBÌRIN NI MÍ pẹ̀lú Kẹ́mi Akíntáyọ̀

Ẹ tẹ́tí sí ètò OBÌRIN NI MÍ ( I AM A WOMAN) ní alẹ́ ọ̀la, lórí Rédíò Ìróidùnnú, ni déédéé Agogo Mẹ́sàn Alẹ́ (9PM WAT). Olúwakẹ́mi Akíntáyọ̀ ni atọ́kùn ètò. Àkòrí ètò lọ́sẹ̀ yí; OÚNJẸ FÚN ARA ÀTI ỌPỌLỌ TÍ Ó JÍ PÉPÉ (IDEAL FOOD FOR HEALTHY BODY AND MIND) Àlejò wa lọ́sẹ̀ yí ni Ronke Aya Adeduntan.

December 22, 2021

OBÌRIN NI MÍ

Ètò OBÌRIN NI MÍ nbọ sí etí ìgbọ́ yín ní alẹ́ òní, ni déédéé Agogo Mẹ́jọ Alẹ́.

October 27, 2021

AYÉ AWỌN BÀBÁ (Fathers'World)

Listen to Ayé Àwọn Bàbá by 7pm WAT on Iroidunnu Radio.

August 5, 2021