Forum Radio
Forum Radio

Forum Radio Το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ιδιωτικής Σχολής Φόρουμ! Μουσική, ζωντανές εκπομπές και τα νέα της ημέρας! Μαθητές και καθηγητές μοιράζονται μαζί σας δημιουργικά, μουσική, επικαιρότητα, ενδιαφέροντα και πολλά άλλα!! Τόσο εντός όσο και εκτός σχολείου θα προσφέρουμε ποιοτική διασκέδαση και ξεκούραση στους ακροατές μας!